نصب whmcs فارسی (نال)

نصب سیستم whmcs

  • (آخرین نسخه نال) نسخه
  • راستچین , فارسی قالب
  • فارسی محیط مدیریت
  • فارسی محیط کاربران
  • به درخواست شما واحد پول
  • بله تنظیمات کلی و امنیتی
3 ماه پشتیبانی از سیستم whmcs

برطرف کردن حداکثر 15 مشکل در طول مدت پشتیبانی
پشتیبانی فقط از یک دامنه و یک سیستم انجام میشود و در صورتی که 2 سیستم داشته باشید برای هر سیستم باید هزینه مجزا پرداخت نمایید.

  • 3 ماهه پشتیبانی