خدمات نصب و پشتیبانی whmcs

(امنیت و کیفیت بالا در نصب و رعایت کلیه ی موارد امنیتی)

نصب و راه اندازی whmcs

■نسخه نصب ← آخرین نسخه (نال)
■قالب مدیریت ← راستچین و فارسی
■قالب کاربران← راستچین و فارسی
■زبان مدیریت ← فارسی
■زبان محیط کاربران ← فارسی
■واحد پول ← به دلخواه شما
■تنظیمات کلی و امنیتی ← بله

آپدیت (ارتقا نسخه) whmcs

■نسخه آپدیت ← آخرین نسخه (نال)
■قالب مدیریت ← راستچین و فارسی
■قالب کاربران← راستچین و فارسی
■زبان مدیریت ← فارسی
■زبان محیط کاربران ← فارسی
■تنظیمات کلی و امنیتی ← بله