هاست لینوکس ایران

(نصب چت روم و خبر خوان در این سرور مجاز نیست)

IRAN-NVME 1GB

■ فضای هارد ← 1GB
■ رم ← 2.5GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 40
■ پروسس همزمان ← 250
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

IRAN-NVME 2GB

■ فضای هارد ← 2GB
■ رم ← 2.5GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 40
■ پروسس همزمان ← 250
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

IRAN-NVME 3GB

■ فضای هارد ← 3GB
■ رم ← 2.5GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 40
■ پروسس همزمان ← 250
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

IRAN-NVME 4GB

■ فضای هارد ← 4GB
■ رم ← 2.5GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 40
■ پروسس همزمان ← 250
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

IRAN-NVME 5GB

■ فضای هارد ← 5GB
■ رم ← 2.5GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 40
■ پروسس همزمان ← 250
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

IRAN-NVME 6GB

■ فضای هارد ← 6GB
■ رم ← 2.5GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 40
■ پروسس همزمان ← 250
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

IRAN-NVME 10GB

■ فضای هارد ← 10GB
■ رم ← 2.5GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 40
■ پروسس همزمان ← 250
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت