هاست لینوکس معمولی ایران NVME

(نصب چت روم و خبر خوان در این سرور مجاز نیست) (در صورت نیاز به حجم دلخواه تیکت ارسال کنید)

IRAN-NVME 512MB

■ فضا ← 512MB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 1 دامین
(خرید سالانه 1 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

460,000ریال
ماهانه

2,760,000ریال شش ماهه

5,060,000ریال سالانه

ثبت سفارش
IRAN-NVME 1GB

■ فضا ← 1GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 1 دامین
(خرید سالانه 1 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

590,000ریال
ماهانه

3,540,000ریال شش ماهه

6,490,000ریال سالانه

ثبت سفارش
IRAN-NVME 2GB

■ فضا ← 2GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 2 دامین
(خرید سالانه 2 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

720,000ریال
ماهانه

4,320,000ریال شش ماهه

7,200,000ریال سالانه

ثبت سفارش
IRAN-NVME 3GB

■ فضا ← 3GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 3 دامین
(خرید سالانه 2 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

820,000ریال
ماهانه

4,920,000ریال شش ماهه

8,200,000ریال سالانه

ثبت سفارش
IRAN-NVME 4GB

■ فضا ← 4GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 3 دامین
(خرید سالانه 2 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

890,000ریال
ماهانه

5,340,000ریال شش ماهه

8,900,000ریال سالانه

ثبت سفارش
IRAN-NVME 5GB

■ فضا ← 5GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 5 دامین
(خرید سالانه 2 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

960,000ریال
ماهانه

5,760,000ریال شش ماهه

9,600,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

ثبت سفارش
IRAN-NVME 6GB

■ فضا ← 6GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 6 دامین
(خرید سالانه 2 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

1,030,000ریال
ماهانه

6,180,000ریال شش ماهه

10,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

ثبت سفارش
IRAN-NVME 7GB

■ فضا ← 7GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 7 دامین
(خرید سالانه 2 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

1,100,000ریال
ماهانه

6,600,000ریال شش ماهه

11,000,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

ثبت سفارش
IRAN-NVME 10GB

■ فضا ← 10GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← ایران
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های قابل میزبانی ← 10 دامین
(خرید سالانه 2 ماه رایگان)
نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟ کلیک کنید

1,310,000ریال
ماهانه

7,860,000ریال شش ماهه

13,100,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

ثبت سفارش