هاست لینوکس هلند

(نصب چت روم و خبر خوان و ربات تلگرامی در این سرور مجاز نیست)

HOLAND-NVME 512MB

■ فضای هارد ← 512MB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 10 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 1 عدد

HOLAND-NVME 1GB

■ فضای هارد ← 1GB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 20 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

HOLAND-NVME 2GB

■ فضای هارد ← 2GB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 50 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

HOLAND-NVME 3GB

■ فضای هارد ← 3GB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 90 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

HOLAND-NVME 4GB

■ فضای هارد ← 4GB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 120 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

HOLAND-NVME 5GB

■ فضای هارد ← 5GB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 135 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

HOLAND-NVME 6GB

■ فضای هارد ← 6GB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 150 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

HOLAND-NVME 10GB

■ فضای هارد ← 10GB
■ رم ← 2GB
■ترافیک ماهانه ← 190 گیگابایت
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 30
■ پروسس همزمان ← 200
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد