هاست لینوکس هلند NVME

توجه : (نصب چت روم و خبر خوان در این سرور مجاز نیست) در صورت نیاز به حجم دلخواه تیکت ارسال کنید

HOLAND-NVME 1GB

■ فضای هارد ← 1GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

350,000ریال
ماهانه

2,100,000ریال شش ماهه

3,850,000ریال سالانه

ثبت سفارش
HOLAND-NVME 2GB

■ فضای هارد ← 2GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

440,000ریال
ماهانه

2,640,000ریال شش ماهه

4,840,000ریال سالانه

ثبت سفارش
HOLAND-NVME 3GB

■ فضای هارد ← 3GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

500,000ریال
ماهانه

3,000,000ریال شش ماهه

5,500,000ریال سالانه

ثبت سفارش
HOLAND-NVME 5GB

■ فضای هارد ← 5GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

650,000ریال
ماهانه

390,000ریال شش ماهه

7,150,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

ثبت سفارش
HOLAND-NVME 6GB

■ فضای هارد ← 6GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

750,000ریال
ماهانه

4,500,000ریال شش ماهه

9,000,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

ثبت سفارش
HOLAND-NVME 10GB

■ فضای هارد ← 10GB
■ رم ← 2GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ترافیک ماهانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هلند
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری منظم ← هفتگی
■دامنه های میزبانی ← 2 عدد

1,200,000ریال
ماهانه

7,200,000ریال شش ماهه

13,200,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

ثبت سفارش