نمایندگی (reseller) هاست nvme آلمان

(نصب چت روم و خبر خوان در این سرور ممنوع است) (مشخصات را با دقت مطالعه کنید)

GE-RES-NVME 5GB

■ فضا ← 5GB
■ تعداد اکانت مجاز ← 8 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 1GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■موقعیت سرور ← هتزنر , آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM
■ بکاب گیری ← هفتگی

GE-RES-NVME 10GB

■ فضا ← 10GB
■ تعداد اکانت مجاز ← 16 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 1GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■موقعیت سرور ← هتزنر , آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM
■ بکاب گیری ← هفتگی

GE-RES-NVME 15GB

■ فضا ← 15GB
■ تعداد اکانت مجاز ← 25 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 1GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■موقعیت سرور ← هتزنر , آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM
■ بکاب گیری ← هفتگی

GE-RES-NVME 20GB

■ فضا ← 20GB
■ تعداد اکانت مجاز ← 35 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 1GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■موقعیت سرور ← هتزنر , آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM
■ بکاب گیری ← هفتگی

GE-RES-NVME 40GB

■ فضا ← 40GB
■ تعداد اکانت مجاز ← 50 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 1GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■موقعیت سرور ← هتزنر , آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM
■ بکاب گیری ← هفتگی

GE-RES-NVME 60GB

■ فضا ← 60GB
■ تعداد اکانت مجاز ← 75 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 1GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■موقعیت سرور ← هتزنر , آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM
■ بکاب گیری ← هفتگی

GE-RES-NVME 90GB

■ فضا ← 90GB
■ تعداد اکانت مجاز ← 90 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 1GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■موقعیت سرور ← هتزنر , آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM
■ بکاب گیری ← هفتگی