خدمات نصب و پشتیبانی whmcs

نصب whmcs فارسی (نال)

نصب سیستم whmcs
■نسخه ← آخرین نسخه یا سالم ترین نسخه (نال)
■قالب ← راستچین و فارسی
■محیط مدیریت ← 90 درصد فارسی
■محیط کاربران ← 100 درصد فارسی
■واحد پول ← ریال یا تومان
■تنظیمات کلی و امنیتی ← بله