نمایندگی (reseller)هاست nvme هلند

نصب چت روم , خبر خوان در این سرور ممنوع است . رم هر اکانت در این سرور 2 گیگابایت میباشد

RES-HO-NVME 10GB

■فضای نمایندگی ← 10GB
■تعداد مجاز ساخت اکانت ← 19 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 2GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■موقعیت سرور ← لیزوب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM

RES-HO-NVME 50GB

■فضای نمایندگی ← 50GB
■تعداد مجاز ساخت اکانت ← 49 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 2GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■موقعیت سرور ← لیزوب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM

RES-HO-NVME 100GB

■فضای نمایندگی ← 100GB
■تعداد مجاز ساخت اکانت ← 99 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 2GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■موقعیت سرور ← لیزوب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM

RES-HO-NVME 200GB

■فضای نمایندگی ← 200GB
■تعداد مجاز ساخت اکانت ← 199 اکانت
■میزان رم هر هاست (اکانت) ← 2GB
■میزان CPU هر هاست (اکانت) ← 1 هسته
■موقعیت سرور ← لیزوب هلند
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LITESPEED
■کنترل پنل ← CPANEL,WHM