هاست nvme آلمان

(نصب چت روم و خبر خوان در این سرور مجاز نیست)

GERMAN-NVME 512MB

■ فضای هارد ← 512MB NVME
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← صفر (0)
■ FTP Accounts ← صفر(0)
■ Subdomains ← صفر (0)
■ park domain ← صفر (0)

200,000ریال
ماهانه

600,000ریال سه ماهه

2,000,000ریال سالانه

سفارش دهید
GERMAN-NVME 1GB

■ فضای هارد ← 1GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← یک (1)
■ FTP Accounts ← سه (3)
■ Subdomains ← دو (2)
■ park domain ← یک (1)

240,000ریال
ماهانه

720,000ریال سه ماهه

2,400,000ریال سالانه

سفارش دهید
GERMAN-NVME 2GB

■ فضای هارد ← 2GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

280,000ریال
ماهانه

840,000ریال سه ماهه

2,800,000ریال سالانه

سفارش دهید
GERMAN-NVME 3GB

■ فضای هارد ← 3GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت

330,000ریال
ماهانه

990,000ریال سه ماهه

3,300,000ریال سالانه

سفارش دهید
GERMAN-NVME 4GB

■ فضای هارد ← 4GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه

380,000ریال
ماهانه

1,140,000ریال سه ماهه

3,800,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
GERMAN-NVME 5GB

■ فضای هارد ← 5GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه

430,000ریال
ماهانه

1,290,000ریال سه ماهه

4,300,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
GERMAN-NVME 6GB

■ فضای هارد ← 6GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه

490,000ریال
ماهانه

1,470,000ریال سه ماهه

4,900,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید
GERMAN-NVME 10GB

■ فضای هارد ← 10GB
■ رم ← 1GB
■ سی پی یو ← 1 سی پی یو
■ کانکشن همزمان ← 50
■ پروسس همزمان ← 200
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ورژن PHP ← تمام نسخه ها
■ وب سرور ← LITESPEED
■ بکاب گیری ← هفتگی
سایر اطلاعات(متغیر در هر پلن)
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامین یکساله ir ← رایگان در خرید سالانه

770,000ریال
ماهانه

2,130,000ریال سه ماهه

7,700,000ریال سالانه (دامنه رایگان)

سفارش دهید