هاست nvme آلمان

نصب (چت روم) (خبر خوان) و (انواع ربات) در این سرور ممنوع است. این سرور مخصوص راه اندازی و ایجاد وب سایت میباشد.

GE-NVME 512MB

■ فضا ← 512MB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

GE-NVME 1GB

■ فضا ← 1GB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

GE-NVME 2GB

■ فضا ← 2GB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

GE-NVME 3GB

■ فضا ← 3GB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

280,000ریال
ماهانه
2,800,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GE-NVME 4GB

■ فضا ← 4GB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

340,000ریال
ماهانه
3,400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GE-NVME 5GB

■ فضا ← 5GB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

420,000ریال
ماهانه
3,780,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GE-NVME 6GB

■ فضا ← 6GB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

480,000ریال
ماهانه
4,320,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GE-NVME 10GB

■ فضا ← 10GB
■ ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■ فضای رم ← 1GB
■ هسته ← 1 هسته
■ کانکشن همزمان ← 20
■ پروسس همزمان ← 100
■ نوع هارد ← NVME
■ وب سرور ← LITESPEED
■ کنترل پنل ← CPANEL
■ بکاب گیری ← هفتگی
■ لوکیشن ← هتزنر , آلمان
■ Addon Domains ← بدون محدودیت
■ FTP Accounts ← بدون محدودیت
■ Subdomains ← بدون محدودیت
■ park domain ← بدون محدودیت
■ دامنه رایگان ir ← ندارد

540,000ریال
ماهانه
4,860,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید