هاست دانلود nvme آلمان

جهت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید

DG-NVME 10GB

■فضا ← 10GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■ترافیک ماهیانه ← 300GB
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دیتابیس ← در صورت درخواست

DG-NVME 25GB

■فضا ← 25GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■ترافیک ماهیانه ← 800GB
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دیتابیس ← در صورت درخواست

DG-NVME 70GB

■فضا ← 70GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■ترافیک ماهیانه ← 2500GB
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دیتابیس ← در صورت درخواست