هاست nvme ایران

میزان رم در این سرور 2gb میباشد.

در این گروه هیچ محصولی قابل روئیت نیست