هاست پربازدید nvme آلمان

نصب (چت روم) (خبر خوان) و (انواع ربات) در این سرور ممنوع است. این سرور مخصوص راه اندازی و ایجاد وب سایت میباشد.

GP-NVME 512MB

■فضا ← 512MB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 100
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← ندارد

100,000ریال
ماهانه
300,000ریال سه ماهه
600,000ریال شش ماهه
1,000,000ریال سالانه
سفارش دهید
GP-NVME 1GB

■فضا ← 1GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 100
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

150,000ریال
ماهانه
450,000ریال سه ماهه
900,000ریال شش ماهه
1,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GP-NVME 2GB

■فضا ← 2GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 100
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

195,000ریال
ماهانه
585,000ریال سه ماهه
1,170,000ریال شش ماهه
1,950,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GP-NVME 3GB

■فضا ← 3GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 100
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

235,000ریال
ماهانه
705,000ریال سه ماهه
1,410,000ریال شش ماهه
2,350,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GP-NVME 4GB

■فضا ← 4GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 100
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

285,000ریال
ماهانه
855,000ریال سه ماهه
1,710,000ریال شش ماهه
2,850,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GP-NVME 6GB

■فضا ← 6GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 100
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

385,000ریال
ماهانه
1,155,000ریال سه ماهه
2,310,000ریال شش ماهه
3,850,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
GP-NVME 10GB

■فضا ← 10GB
■میزان رم ← 1GB
■CPU ← یک هسته
■موقعیت سرور ← هتزنر آلمان
■نوع هارد ← NVME
■وب سرور ← LiteSpeed
■کنترل پنل ← CPANEL
■بکاب گیری ← هفتگی
■کانکشن همزمان ← 20
■پروسس همزمان ← 100
■ترافیک ماهیانه ← بدون محدودیت
■Addon Domains ← بدون محدودیت
■FTP Accounts ← بدون محدودیت
■Subdomains ← بدون محدودیت
■park domain ← بدون محدودیت
■دامنه رایگان ir ← در صورت خرید سالانه

600,000ریال
ماهانه
1,800,000ریال سه ماهه
5,400,000ریال شش ماهه
4,500,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید