ماژول whmcs

ماژول درگاه بانک ملی (سداد)

قیمت 90,000 ریال
درگاه پرداخت بانک ملی (سداد)

فایل فارسی سازی کاربری و مدیریت

قیمت 90,000 ریال
فایل زبان فارسی پنل کاربر و مدیریت

ماژول اطلاع رسانی از طریق تلگرام

قیمت 150,000 ریال
اطلاع رسانی به مدیر و پشتبانان سایت از طریق (ربات) تلگرام
1-هنگامی که تیکت ایجاد شود
2-هنگامی تیکتی پاسخ داده شود
3-هنگامی که کاربری ثبت نام کنذ
4-هنگامی که فاکتوری پرداخت شود

ماژول ارسال ایمیل هنگام ورود کاربر

قیمت 150,000 ریال
به وسیله این ماژول سیستم ایمیلی ارسال میکند به کاربر زمانی که کاربر وارد حساب کاربری خود میشود
فایل راهنما دارد