نصب whmcs فارسی
  • آخر (نال) نسخه
  • راستچین و فارسی قالب
  • فارسی محیط مدیریت
  • فارسی محیط کاربری
  • فارسی ایمیل ها
  • ریال یا تومان واحد پول
  • دقیق و صحیح کانفیگ
  • whmcs در صورت درخواست اتصال سرور به